4.ročník Dětského cyklistického závodu v Chlumčanech


6.září 2020 uspořádal Cyklistický klub CK Kramolín se sídlem v Chlumčanech již čtvrtý ročník cyklistického závodu pro děti, který se konal v rámci Chlumčanského dětského dne. Trať závodu byla pořadateli vyznačena opět v okolí místního fotbalového hřiště.

Po otevření kanceláře závodu bylo všem přihlášeným připevněno na závodní stroj startovní číslo a každý ze startujících se mohl občerstvit z připraveného občerstvení pořadateli. Po ukončení přihlášek již byl připraven start první kategorie.Ve všech šesti kategoriích rozdělených podle věku startovalo celkem 50 závodníků a závodnic. Od startu první kategorie probíhaly nelítostné boje. Všichni startující nechali na trati všechny své síly a do cíle dojížděli značně vyčerpaní, ale šťastní že závod zvládli. Po dojezdu každé kategorie bylo vyhlášeno pořadí všech startujících. Všichni byli odměnění příslušnými medailemi, doplomy a věcnými cenami. Všichni vyhlášení byli na svůj výkon velmi hrdí.

Za bezchybnou pořadatelskou činnost, přípravu tratě a přípravu občerstvení pro děti patří velké poděkování všem pořadatelům z cyklistického klubu CK Kramolín. Velké díky též za pomoc zástupcům badmintonového klubu Chlumčany a vedení fotbalového klubu Chlumčany za zapůjčení prostor hřiště pro vytýčení závodní tratě. Velké poděkování patří též Obecnímu úřadu Chlumčany za finanční pomoc pro zajištění závodu.

Všichní přítomní, startující i pořadatelé závodu se již těší na další již 5. ročník závodu. Počet startujících se každý rok navyšuje, což je největší odměnou za práci pořadatelů. Podchytit pro sport co nejvíce mladých je hlavním cílem pořadatelů tohoto závodu.

Výsledky v jednotlivých kategoriích

Kateg.0-5 let - Odrážedla - 6 startujících:
1.místo – Havlíček Adam
2.místo – Hodan Jakub
3.místo – Jablonický Šimon

Kateg.0-5 let - Kolíčka – 11 startujících:
1.místo – Bauerová Klára
2.místo – Zoubková Nela
3.místo – Vavřík Tomáš

Kateg.6-7 let – 15 startujících:
1.místo – Černá Elen
2.místo – Rež Štěpán
3.místo – Kreiner Tobias

Kateg.8-9 let – 8 startujících:
1.místo – Svobodová Teresa
2.místo – Bauer Jan
3.místo – Soukupová Ema

Kateg.10-12 let – 7 startujících :
1.místo – Potočník Martin
2.místo – Ziegler Sebastián
3.místo – Pažitka Matyáš

Kateg.13-15 let – 3 startující:
1.místo – Gemerská Tereza
2.místo – Svobodová Teresa
3.místo – Šlehover Maxim


26.9. 2020 · Fr.Janoušek