Valná hromada z.s.CK Kramolín 2016


V sobotu 13.2.2016 uspořádal cyklistický klub z.s.CK Kramolín v restauraci West Club v Dobřanech valnou hromadu. Za velké účasti členů klubu a hostů vedení klubu zrekapitulovalo minulou sezónu 2015.

Výsledky závodníků klubu byly tak jako v minulých letech na velmi vysoké úrovni. V celosezónní soutěži „Šumavské amatérské unie cyklistů“ dosáhli závodníci klubu na stupně vítězů téměř ve všech kategoriích. Největšího úspěchu dosáhl Jiří Voráček, který seriál ŠUAC celkově vyhrál. Zúčastnil se též mistrovství republiky amatérských cyklistů, kde obsadil ve své kategorii 4.místo. Ve II. Divizi závodů ŠUAC se celkově nejlépe umístil Karel Majer, který ve své kategorii celkově obsadil 3.místo. Protože výsledky i ostatních závodníků byly velmi kvalitní, umístili jsme se v soutěži družstev v Divizi I. na 2.místě a v Divizi II. na 3.místě.

Na valné hromadě bylo zvoleno nové vedení klubu na rok 2016. Jednohlasně byl odsouhlasen návrh nových stanov klubu a návrh nového názvu klubu, který musel být změněn z důvodu rušení občanských sdružení dle nového Občanského zákoníku.

Po velmi plodné diskusi po vystoupení členů klubu, sponzorů a hostů valná hromada pokračovala občerstvením a volnou zábavou, ve které jak známo náš klub též vyniká ! Opět se ukázala soudržnost klubu a výborná parta.

S přáním dobrého zdraví a bez úrazů se již všichni těšíme na letošní sezónu.

Týmová fotografie

Týmová fotografie

16. 2. 2016 · František Janoušek