Valná hromada klubu 22.2. 2020


Valná hromada se uskutečnila 22.2.2020 za účasti většiny členů klubu a hostů v kulturním domě "Káčko" v Dobřanech. V přátelském duchu vedení klubu zhodnotilo sezónu 2019 a nastínilo cíle pro sezónu 2020. Po zvolení staronového vedení předseda klubu poděkoval všem závodníkům za vzornou reprezentaci klubu a obce Kramolín na všech závodech po celou sezónu! Po obsáhlé diskuzi byla valná hromada ukončena a pokračovalaobčerstvením a volnou zábavou.

Pro úplnost a přehlednost přikládáme zápis z Valné hromady 2020.

Příloha: Zápis z Valné hromady


1.3.2020 · Jaroslav Ráb