Úhlava Tour 2024 – ZAL


V neděli 19.5. se jel již třetí ročník závodu v Dolní Lukavici. Letos byl trochu nepochopitelně zařazen pouze do ligy ZAL. Přesto se na závod sjela hodně slušná konkurence a počet startujících závodníku byl skoro 90.

Závod odstartoval společně s tím, že muži do 60 jeli 5 okruhů, kdežto muži nad 60 a ženy jeli okruhy pouze 4. Počasí se opět povedlo. Pouze provoz během závodu byl oproti minulým ročníkům trochu horší.

Celkové pořadí (nad čímž je třeba se do budoucnosti zamyslet) bylo vyhlášeno opět ZAL s příchozími dohromady a dle kategorií. Jelikož konkurence byla hodně slušná, tak z našeho klubu se na stupně vítězů dokázaly propracovat pouze ženy, když Iveta Matoušková vyhrála kategorii nad 40 a Sára Majerová skončila v kategorii do 40 na 3. místě. A k nim jediný muž Jirka Halamka, jenž se v kategorii E umístil na druhém místě. Dále musím zmínit 4.místa v kategorii D, které bral Kamil Ježek a v kategorii F Jirka Lacina a 5. místo Roberta Majera v kategorii C, jenž zajel o parník lépe než loni a přijel nejlépe z našich závodníků a nechal za sebou spolu s Kamilem i vítěze předchozích ročníků Jirku Voráčka, jemuž se naopak moc nedařilo a v nájezdu do posledního okruhu vypadl ze skupiny bojující o čelní umístění. Závodu se kromě Vládi Svobody a Michala Mikuláška zúčastnili všichni závodníci našeho klubu, za což jim patří poděkovaní.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se na závodu podíleli, neboť i z úst ostatních závodníků byla slyšet jen slova chvály. Velký dík patří zejména Zdeňku Vlnovi, kterého jsme týden před závodem všichni potkávali s barvou a koštětem v ruce, jak pendloval po trase závodu 😂.

Zajištění trasy zpracování výsledků, občerstvení, a nakonec průběh závodu bez nějakých větších problémů. To vše vystihuje tento závod. Tak na viděnou příští rok.


24.5. 2024 · Jirka Voráček