Valná hromada z.s.CK Kramolín 2017


Členové klubu a hosté se v hojném počtu sešli na Valné hromadě v restauraci WEST Club v Dobřanech. Po přivítání všech přítomných předsedou klubu Zdeňkem Vlnou se tak jako kždý rok valná hromada věnovala hodnocení minulé sezóny 2016. Co se týče sportovních výsledků, byla tato sezóna nejlepší v historii klubu. Nejlepší závodníci 1. a 2. Divize Jirka Voráček a Karel Majer byli po zásluze vedením klubu za jejich příkladný přístup k tréninkům a k závodům odměněni.

V současné době panuje mezi všemi členy klubu velmi přátelská atmosféra, což se odrazilo i na průběhu valné hromady. Po volbách nového vedení klubu byly pro novou sezónu opět vytčeny vysoké cíle jak pro sportovní výsledky závodníků, v pořádání pohárového závodu VC OÚ Kramolín, v přípravě jarního soustředění v Rožmberku a v chodu celého klubu.

Po velmi rozsáhlé diskusi, kde se hlavně závodníci vyjadřovali k chodu klubu a ke svým cílům do příští sezónu, pokračovala valná hromada občerstvením a volnou zábavou. Všem patří dík za velmi početnou účast, kterou dali najevo, že jim chod klubu není lhostejný. Velmi potěšilo i to, že se po ukončení valné hromady soudržná parta našeho klubu nerozprchla k domovu a poseděla v družné zábavě až do pozdních hodin !

Již se všichni těšíme na příští sezónu.


Příloha: Usnesení z Valné hromady

Týmová fotografie

Týmová fotografie

Týmová fotografie

20. 2. 2017 · František Janoušek